Lista aktualności Lista aktualności

Festyn Ekologiczny w Kargowej

„Śmieci segregujesz – Ziemię ratujesz" pod takim hasłem w dniu 06 czerwca 2017 r. spotkali się przedstawiciela Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Sulechów  oraz Koła Łowieckiego „Dzik" Zielona Góra  z dziećmi i młodzieżą  gminy Kargowa. Impreza zorganizowana w formie Festynu Ekologicznego miała na celu podniesienie świadomości ekologicznej w zakresie postępowania z odpadami. W festynie uczestniczyli wszyscy uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego (530 uczniów) i Gimnazjum w Kargowej (162 uczniów). W ramach festynu przeprowadzone zostały zajęcia edukacyjne w formie warsztatów, konkursów oraz prelekcji na temat „Zaśmiecanie Lasu Grozi Pożarem" . Zajęcia edukacyjne i imprezę czynnie wspierali  Małgorzata i Marek Gągrowscy  z KŁ „Dzik" Zielona Góra oraz Dariusz Szadkowski  który reprezentował Nadleśnictwo Sulechów.

Zdjęcia i tekst: Dariusz Szadkowski