Lista aktualności Lista aktualności

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. w Polsce było prawie 11 tys. pomników przyrody, z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa. Pomniki przyrody są jedną z najstarszych form ochrony wartości przyrodniczych.

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z 2004 r.: Pomniki przyrody obejmują pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej. Pomniki przyrody odznaczają się indywidualnymi cechami. Są to okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.
 
W województwie lubuskim zarejestrowano 1785 pomników przyrody(stan na 1 stycznia 2006 r.), z czego na gruntach Nadleśnictwa Sulechów znajdują się 42 obiekty: 31 drzew, 7 grup drzew, jeden głaz narzutowy i 2 pomniki powierzchniowe.
 
 
Na uwagę zasługują powierzchniowe pomniki przyrody, których zadanie polega na ochronie niewielkich obszarów, cennych ze względu na ich walory przyrodnicze. Obejmują one ochroną źródliska, torfowiska i cenne fragmenty borów sosnowych, gdzie często występują rzadkie gatunki roślin i zwierząt. Wśród najcenniejszych tego typu obiektów znajdują się powierzchniowe pomniki przyrody Tańczące Sosny i Wiekowa Sośnina, które chronią najstarsze drzewostany sosnowe w wieku prawie 200 lat (również w skali województwa).
 
Spośród pojedynczych drzew pomnikowych na uwagę zasługuje sosna Waligóra. Rośnie przy drodze Sulechów-Kargowa, na początku ścieżki przyrodniczo-leśnej Do Waligóry. Z jednego pnia wyrasta osiem fantazyjnie powyginanych kona¬rów. Pierśnica sosny ma 625 cm, a drzewo liczy sobie 170 lat. Do okazałych sosen zalicza się także Rzepicha. Z pomiarów dokonanych przez pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wynika, że jest naj¬grubszą sosną w Polsce. W publikacji Cezarego Pacyniaka „Najstarsze drzewa w Polsce - przewodnik" wymieniona jest też morwa biała znajdująca się w Sulechowie. Według autora morwa ma 237 lat (stan na 1984 r.), obwód 412 cm, a wysokość 18 m. Uznana ona została za najgrubszą morwę w Polsce i najprawdopodobniej w Europie.