Lista aktualności Lista aktualności

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się w nich gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które istnieją w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 % powierzchni lasów zarządzanych przez Lasy Państwowe.

Radowice to jedyny rezerwat, który znajduje się na terenie Nadleśnictwa Sulechów. Jest to rezerwat leśno - krajobrazowy, zajmujący powierzchnię 55,60 hektarów.
 
Rezerwat położony jest 5-6 km na wschód od Sulechowa. Został zaliczony do typu re¬zerwatów fitocenotycznych. Ce¬lem jego ochrony jest zachowanie drzewostanów liściastych i iglastych, porastających zbocza wzniesień położonych w granicach gmin Sulechów i Trzebiechów. Podstawowym walorem rezerwatu Radowice jest silne zróżnicowanie terenu, liczne wąwozy, źródliska i starodrzewia. Atrakcją tego obszaru jest tzw. droga stokowa, stanowiąca absolutną rzadkość na nizinach. Na drzewostan składają się 150-letnie buki oraz dęby.  
 
Na terenie rezerwatu zidentyfikowano sześć gatunków roślin i grzybów chronionych. Są to grzyby (mądziak psi, szmaciak gałęzisty), mchy (płonnik pospolity).
 
Zaobserwowano tu również wiele zwierząt objętych ochroną gatunkową. Są to: ślimaki (ślimak wielki, ślimak winniczek), owady (mrówka rudnica), płazy (ropucha szara, żaba trawna), gady (padalec zwyczajny, zaskroniec zwyczajny, żółw błotny), ptaki (drozd śpiewak, dzięcioł duży, dzięcioł zielony, jastrząb, kruk, kukułka, myszołów, si¬niak, sroka, wrona siwa, żuraw) i ssaki (jeż, kret, łasica, wiewiórka) oraz obserwowany w latach osiemdziesiątych żółw błotny.
 
Oprócz wymienionych gatunków zwierząt chronionych, na terenie rezerwatu znajdują się zwierzęta nieobjęte ustawową ochroną gatunkową. Są to: borsuk, dzik, jeleń szlachetny, kuna leśna, sarna, tchórz zwyczajny, zając szarak. W rezerwacie nie poluje się na zwierzynę, ponieważ jest to teren wyłączony z polowań.