Asset Publisher Asset Publisher

"Rozwój infrastruktury edukacyjnej Nadleśnictwa Sulechów"

Nadleśnictwo Sulechów informuje, że w dniu 12.05.2017 r. została zawarta UMOWA DOTACJI nr 2017/EE-bd/007/D pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze a Nadleśnictwem Sulechów na dofinansowanie w 50% kosztów kwalifikowanych zadania pod nazwą "Rozwój infrastruktury edukacyjnej Nadleśnictwa Sulechów".

W Nadleśnictwie Sulechów stworzony zostanie obiekt edukacyjny, który pozwoli na prowadzenie działań dydaktycznych w oparciu o sprzęt i zgromadzone materiały w pięknej nowoczesnej wiacie edukacyjnej "Pod Buczyną", przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Dzięki rozbudowie małej pętli ścieżki edukacyjnej "Do Waligóry" - "Szlakiem Wiewiórki", możliwe będzie spędzenie wolnego czasu przez całe rodziny na łonie natury. Szkoły i przedszkola będą miały wspaniałą możliwość poszerzenia swojej wiedzy ekologiczno-przyrodniczej na podstawie profesjonalnych tablic edukacyjnych oraz wiedzy pracowników Nadleśnictwa Sulechów.

 

ZAPRASZAMY !!!