Asset Publisher Asset Publisher

LANDSCHAFTSSCHUTZGEBIETE

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach. Są one wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Über das Gebiet der Oberförsterei Sulechów verlaufen die Grenzen von vier Landschaftsschutzgebieten. Ihre Fläche beträgt ca. 12 140 ha, was ca. 23% der Fläche der Oberförsterei ausmacht.

 

Hierzu gehören:

  • Rynny Obrzycko-Obrzańskie(Obrzyca-Obra-Flussrinnen)
  • Rynna Paklicy i Ołoboku (Flussrinne von Obra und Ołobok)
  • Krośnieńska Dolina Odry (Odertal bei Krosno)
  • Nowosolska Dolina Odry (Odertal bei Nowa Sól)