Obiekty edukacyjne

Podstawowym zadaniem edukacji przyrodniczej jest kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec problemów ochrony przyrody i leśnictwa oraz upowszechnianie wiedzy o środowisku leśnym oraz zrównoważonej gospodarce leśnej.

Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna w pierwszej kolejności skierowana jest do turysty zbiorowego, szczególnie do dzieci i młodzieży. Leśnicy ściśle współpracują z lokalnymi szkołami. Uczestniczą w organizacji wycieczek do lasu, w przygotowaniu i prowadzeniu konkursów o lesie i przyrodzie, spotkaniach i pogadankach na terenie szkół. Najciekawsze są jednak zajęcia organizowane w lesie na ścieżkach edukacyjnych, wytyczanych przez leśników.