Wydawca treści

Lasy nadleśnictwa

Lasy Nadleśnictwa Sulechów zajmują powierzchnię 23 456,41 hektarów. Nadleśnictwo charakteryzuje się dość znacznym rozdrobnieniem powierzchni leśnych. Tworzy je aż 196 kompleksów leśnych.

Główny kompleks obejmuje lasy w obrębie Nietkowice i Sulechów. Zajmuje on 14 524,44 hektarów, co stanowi 57,28% całej powierzchni leśnej nadleśnictwa. Drugi pod względem wielkości kompleks znajduje się w środkowo-południowej części obrębu Klenica. Ma powierzchnię 5907,07 hektarów, tj. 23,30% powierzchni leśnej nadleśnictwa. Pozostałe kompleksy nie przekraczają 100 hektarów i są rozrzucone po całym terenie nadleśnictwa W obrębie leśnym Nietkowice znajdują się 39 kompleksy leśne, w obrębie Klenica – 69, a w obrębie Sulechów - 88.
 
Teren nadleśnictwa może być  wspaniałym miejscem wypoczynku. Sprzyja mu zarówno wspaniała przyroda, jak i coraz lepsza baza turystyczna.
 
Nadleśnictwo położone jest na obszarze nizinnym. Dominuje tu typ krajobrazu nizinny płaski i nizinny falisty. Południowy zasięg Pojezierza Łagowskiego kształtuje rzeźbę terenu północnej części nadleśnictwa – to prawie cały obręb Sulechów i północny skraj obrębu Nietkowice. Tu dominują pagórki morenowe. Północna i zachodnia część Nietkowic oraz fragmenty Sulechowa to równinny obszar sandrowy Równiny Torzymskiej. Południową część wszystkich obrębów zajmuje Dolina Środkowej Odry. Ciągnie się pasem 5-10 km, zajmując największą powierzchnię w obrębie Nietkowice (ok. 75% pow. obrębu). Piaszczysta i podmokła równina, z niewielkimi wzniesieniami o charakterze wydmowym, zajmuje teren obrębu Klenica oraz niewielki wschodni fragment obrębu Sulechów.