Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna w pierwszej kolejności skierowana jest do turysty zbiorowego, szczególnie do dzieci i młodzieży. Leśnicy ściśle współpracują z lokalnymi szkołami. Uczestniczą w organizacji wycieczek do lasu, w przygotowaniu i prowadzeniu konkursów o lesie i przyrodzie, spotkaniach i pogadankach na terenie szkół. Najciekawsze są jednak zajęcia organizowane w lesie na ścieżkach edukacyjnych, wytyczanych przez leśników.

Na terenie nadleśnictwa znajdują się cztery ścieżki edukacyjne:
 • Do Waligóry - 3,4 km, Leśnictwo Klęsko;
 • Przez Rezerwat Radowice - 5 km, leśnictwa: Klemsko i Radowice;
 • Nad Jabłonną - 5 km, leśnictwa: Stary Dwór i Brody;
 • Zakątki Karszyna - 3,6 km, Leśnictwo Karszyn.
Są to ścieżki przyrodniczo-leśne. W sposób wyczerpujący pokazują najważniejsze walory przyrody terenu. Wyznaczone trasy umożliwiają zwiedzającym zobaczenie jak największej ilości naturalnych składników środowiska leśnego, ciekawostek przyrodniczych i konkretnych przykładów racjonalnej gospodarki leśnej. Pierwsze dwie z wymienionych ścieżek mają kształt otwarty, pozostałe - kształt pętli. Ścieżki mają charakter szlaku turystycznego. Można je przemierzać pieszo lub na rowerze, indywidualnie i w grupach. Szlaki są oznakowane zielonym liściem na tle białej strzałki, wyznaczającej kierunek wędrówki. Stanowiska tematyczne zostały trwale oznako¬wane i ponumerowane na drewnianych słupkach pomalowanych na biało. Zwiedzanie ułatwiają też specjalnie wydane foldery informacyjne.
 
Wykaz stanowisk tematycznych ścieżki Do Waligóry:
 • granica polno-leśna, ściana lasu (okrajek);
 • sukcesja naturalna jako przykład ekspansji natury;
 • drzewostan akacjowy;
 • drzewostan sosnowy na gruncie porolnym;
 • drzewostan bukowy (buczyna), paśnik dla zwierzyny;
 • drzewostan brzozowy (brzezina);
 • drzewostan daglezjowy, pomnik przyrody daglezji zielonej;
 • gospodarczy drzewostan nasienny sosny zwyczajnej;
 • odnowienie lasu - uprawa leśna;
 • starodrzew sosnowy - drzewostan zachowawczy;
 • aleja dębowa;
 • wielogatunkowy drzewostan iglasty (bór);
 • istota trzebieży - wyznaczanie drzew dorodnych;
 • nieczynna żwirownia;
 • kolonia mrowisk;
 • przejście torowiska przez las;
 • drzewostan z podszytem i podrostem – przebudowa;
 • leśniczówka, śniadanisko, miejsce na ognisko.