Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwo Sulechów prowadzi sprzedaż dwunastu gatunków drewna wielowymiarowego, sadzonek różnych gatunków roślin, a w sezonie przedświątecznym także choinek.

Drewno oferowane jest do sprzedaży w dwóch cyklach półrocznych. 70 % puli oferty na jedno półrocze sprzedawana jest w internetowych przetargach ograniczonych za pośrednictwem portalu leśno-drzewnego. Pozostała część trafia na systemowe aukcje internetowe w aplikacji e-drewno. Drewno, które w danym półroczu nie zostanie sprzedane w tych dwóch procedurach, trafia na zwykłe aukcje internetowe na e-drewnie. Jeśli po próbie wystawienia na tych aukcjach drewno nadal nie zostanie sprzedane, uruchamiana jest procedura negocjacji handlowych. Dodatkowo w ofercie Lasów Państwowych tworzona jest pula drewna do sprzedaży detalicznej oraz sprzedaży cennych gatunków na aukcjach i submisjach.
 
W ramach sprzedaży detalicznej leśnicy starają się zaspokoić szybko rosnący popyt na drewno do celów grzewczych.
Drewno opałowe jest nie tylko najbardziej ekologicznym źródłem ciepła, jest też atrakcyjniejsze cenowo aniżeli węgiel, olej, gaz czy energia elektryczna (relacja ceny do wydajności energetycznej). W ostatnich latach Lasy Państwowe zwiększyły sprzedaż drewna opałowego o jedną trzecią, tj. do ponad 4 mln metrów sześciennych rocznie. 
Większość klientów wybiera drewno przygotowane i pocięte, dostarczane do domu. Leśnicy umożliwiają też własnoręczne pozyskanie drewna opałowego (głównie tzw. gałęziówki) po spełnieniu określonych warunków bezpieczeństwa oraz uiszczeniu opłaty. 
 
Sprzedaż drewna w Nadleśnictwie Sulechów prowadzona jest w oparciu o regulamin sprzedaży detalicznej drewna, dostępny w biurze nadleśnictwa, przy ul. Bankowej 2, pok. nr 116 oraz w siedzibach leśnictw.